Search

دادبان

چه موقع دستگیرکردن یک شهروند مجاز است؟ برای این‌که بشود یک شخص را دستگیر کرد، ابتدا باید علیه او شکایتی مطرح و پرونده کیفری باز شده‌ باشد. در جرایم خصوصی، شاکی خصوصی باید شکایت‌ کند و در جرایم عمومی، دادستان. باید توجه کرد به صرف این‌که به کسی شک شود، نمی‌شود او را دستگیر کرد و پرونده کیفری علیه او باز کرد، بلکه قبل از دستگیری، باید شواهد و قراینی وجود داشته باشد تا ظن قوی به ارتکاب جرم از ناحیه او پدید‌ بیاید.

در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی دیده می‌شود بدون این‌که شواهد و قراین مستحکمی وجود داشته‌ باشد، مقام قضایی علیه یک شهروند طرح دعوی (da’va) می‌کند و بعد از دستگیری به دنبال دلایل ارتکاب جرم که عمدتا اعتراف‌گیری است، می‌روند. این رویه غیرقانونی است.

دانلود رایگان نسخه نوشتاری