Search

دادبان

مسئله نگه‌داری متهمان در سلول‌های انفرادی، به‌خصوص در مورد متهمان امنیتی و سیاسی، همواره یک مقوله بحث‌برانگیز بوده‌ است. بر اساس گزارش‌های متعدد ماموران امنیتی و انتظامی، متهمان به جرایم امنیتی را به بهانه‌های مختلف در سلول‌های انفرادی نگه‌ می‌دارند. این در حالی است که نگه‌داری متهمان و محکومین در سلول‌های تک‌نفره، صرفا به عنوان تنبیه زندانی در صورت تخلف و با حکم شورای انضباطی زندان – آن هم برای مدت کوتاهی – در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، پیش‌بینی شده‌ است. با توجه به این‌که بازداشتگاه‌های امنیتی هم شامل مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هستند، ماموران امنیتی نمی‌توانند متهمان را در سلول‌های انفرادی نگه‌داری‌ کنند. این ماموران، صرفا در هنگام بازجویی می‌توانند از متهمان به صورت انفرادی بازجویی‌ کنند. بعد از اتمام بازجویی حتما متهمان باید به سلول‌های چند نفره منتقل شوند.

شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.