Search

دادبان

در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که بعد از کشته‌شدن مهسا امینی در ساختمان گشت‌ ارشاد صورت‌ گرفت شاهد بودیم که تعداد بسیاری از شهروندان توسط نیروهای امنیتی و یا انتظامی، به‌خصوص پلیس فتا یا پلیس امنیت اخلاقی، احضار شدند. این در حالی است که احضار شهروندان صرفا با دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. به عبارتی نیروهای امنیتی و انتظامی نمی‌توانند شهروندان را بدون این‌که مقام قضایی دستور داده باشد احضار کرده و تحت‌ بازجویی قرار دهند و یا از آن‌ها تعهد بگیرند.

به همین دلیل توصیه می‌شود که به این احضارها توجه‌ نشده و مراجعه نشود. بهتر است شهروندی که توسط ماموران به هر طریقی احضار شده‌ است، مراتب را با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل به دادستان گزارش کند و در جواب ماموران اعلام دارد تا زمانی که از طریق مراجع قضایی به صورت قانونی احضار نشده‌ باشد، مراجعه نخواهد کرد. احضار شهروندان از طریق دستگاه قضایی نیز ضوابطی دارد. این ضوابط در ماده ۱۶۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده‌ است. با توجه به راه‌ اندازی سیستم قضایی الکترونیکی در کشور اشخاصی که در سامانه ثنا حساب کاربری دارند از این طریق احضار می‌شوند. اگر شخصی حساب کاربری در این سامانه نداشته باشد یا به صورت کتبی یا از طریق تلفن احضار می‌شود.

شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.