Search

دادبان

یکی از موارد بسیار مهم در پرونده‌های امنیتی رسانه‌ای‌شدن پرونده است. همان‌طور که در مباحث قبلی هم گفته‌ شد، رسانه‌ای‌کردن یک پرونده کیفری در قالب حق‌ آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از حقوق متهم، خانواده او و تمامی شهروندان است.

با وجود این، مقامات امنیتی و قضایی همواره متهم و اطرافیان او را از رسانه‌ای‌کردن پرونده می‌ترسانند. به این نحو که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم القا می‌کنند که در صورت رسانه‌ای‌شدن پرونده، برخورد سخت‌تری با متهم صورت می‌گیرد. حتی بعضی وکلای متهمان هم موکل خود یا اطرافیان او را از رسانه‌ای‌کردن پرونده منع می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد رسانه‌ای‌نکردن پرونده نادرست‌ است و به صورت کلی، به جز در موارد استثنائی، به ضرر متهم خواهد بود. به‌‌خصوص وقتی که متهم در بازداشت‌ است. رسانه‌ای‌کردن باعث‌ می‌شود تا مقامات قضایی و امنیتی با احتیاط بیش‌تری نسبت به متهم رفتار کنند، مافوق این مقامات هم از موضوع پرونده مطلع‌ شده و امکان این‌که نظارت از طرف آن‌ها به پرونده صورت‌ گیرد وجود دارد. رسانه‌ای‌کردن نوعی مستندسازی نقض حقوق بشر است و این امر، خود، مبارزه مدنی محسوب‌ می‌شود. در صورت رسانه‌ای‌شدن پرونده، نهادهای بین‌المللی از موضوع مطلع می‌شوند و حکومت همیشه خود را تحت نظارت این نهادها حس می‌کند.

اگر شخص متهم بخواهد بعدها در خارج از کشور پناهنده‌ شود هم، رسانه‌ای‌شدن پرونده او مدرکی در تایید دلیل پناهندگی او خواهد بود. شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.

نسخه نوشتاری

قسمت‌های دیگر این کتاب صوتی را در لینک‌های زیر بشنوید:

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱: مراحل یک پرونده کیفری

‌راهنمای حقوقی برای معترضان، ۲: ضابطین دادگستری چه کسانی هستند

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۳: آیا نیروهای امنیتی ضابط دادگستری هستند؟

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۴: تعهدنامه؛ آنچه باید بدانیم

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۵: جلب و دستگیری

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۶: ضوابط جلب

‌راهنمای حقوقی برای معترضان ۷: رفع توقیف از اشیای ضبط شده

‌راهنمای حقوقی برای معترضان، ۸: بازرسی تلفن شهروندان در خیابان

راهنمای حقوقی معترضان، ۹: تفتیش و بازرسی

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۰: احضار شهروندان به مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۱: قرارهای نظارت قضایی

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۲: بازداشتگاه‌های امنیتی

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۳: نگه‌داری متهمان در سلول‌های انفرادی

‌راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۴: ممنوع‌الخروجی

راهنمای حقوقی معترضان ۱۵؛ ۲۲ حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۶؛ حق بهره‌مندی متهم از خدمات وکیل

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۷؛ ۶ توصیه مهم درباره نحوه تعامل با وکیل

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۸؛ اعترافات اجباری

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۹؛ استراق سمع و هک شهروندان

راهنمای حقوقی برای معترضان، ۲۱؛ ۲۲ نکته ضروری درباره زندان