Search

دادبان

● از سرویس‌های امن ایمیل که دارای قابلیت رمزگذاری است استفاده کنید. مانند پروتون ایمیل (proton mail).

● مراقب پیوست‌ها و لینک‌های درون ایمیل‌ها باشید؛ ممکن است حاوی نرم‌افزارهای مخرب باشند.

● ایمیل‌هایتان را به صورت منظم و دوره‌ای پاک کنید. ایمیل حساس و مهم را اصلا نگهداری نکنید و حتما پس از خواندن پاک کنید.