Search

دادبان

طرحی از بهنام محمدی

مدیرعامل بنیاد عفاف و حجاب: «دشمن ما موذیانه حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد. شعار زن، زندگی، آزادی که از مبانی قانون اساسی ماست. [دشمن] می‌گوید ما تا به حال زن، زندگی و آزادی نداشتیم.»