Search

دادبان

اثری از اسد بیناخواهی

۲۵ بهمن / ۱۴ فوریه روز جهانی عشاق (ولنتاین) است. شمار زیادی از شهروندان و کنشگران ایرانی، ناعادلانه در زندان‌ها محبوس هستند؛ تنها و تنها به دلیل این‌که به عشق ایران و ایرانی لب به اعتراض به بی‌عدالتی گشوده‌اند.