Search

دادبان

– توهین و فحاشی یکی از جرایم رایج ارتکابی توسط ماموران پلیس است که عمدتا به دلیل شایع‌بودن آن، از سوی شهروندان با بی‌توجهی روبرو شده و تلاشی برای دادخواهی نسبت به آن صورت نمی‌گیرد.

– علی‌رغم شایع‌بودن این جرم، باید دانست که هرگونه توهین و فحاشی از سوی هر کس در قوانین موضوعه کیفری در ایران جرم است و بنا بر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، برای توهین‌کننده، مجازات نقدی در بر خواهد داشت.

– علاوه بر این اصل کلی، بنا بر ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هرگونه تحقیر و توهین متهم در جریان دستگیری و بازداشت توسط ضابطان قضایی از جمله ماموران پلیس جرم است و برای آن‌ها مجازات در بر دارد.

– توصیه دادبان به شهروندان این است در صورت مواجهه با توهین و فحاشی ماموران پلیس، با استناد به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر گزارش به سامانه بازرسی فراجا، اقدام به ثبت شکایت نزد مرجع قضایی کرده و حتما شکایت خود را رسانه‌ای کنند.