Search

دادبان

درحالی که حکم اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو زندانی سیاسی، به اجرای احکام رفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر از صدور حکم اعدام برای چهار زندانی سیاسی کرد داده است. چهار فعال سیاسی به نامهای پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، پس از هیجده ماه بی‌خبری و بدون دسترسی به وکیل صادر شد. این افراد اواخر تیرماه ۱۴۰۱، چهار تن از شهروندان، به نام‌های ‎#محسن_مظلوم اهل مهاباد، ‎#وفا_آذرباز از بوکان، ‎#محمد_فرامرزی اهل دهگلان و ‎#پژمان_فاتحی از کامیاران به صورت گروهی بازداشت شدند و پس از هیجده ماه در حالی که به وکیل دسترسی نداشتند و در بی‌خبری مطلق خانواده از آنها، به اعدام محکوم شدند. این اسپیس در تاریخ هجدهم دی‌ماه با هدف رساندن صدای اعدامیان و خانواده‌های نگران ‌آنها به گوش دنیا برگزار شد.