Search

دادبان

طرحی از اسد بیناخواهی

در روزهای گذشته تصاویری از راهروهای مترو تهران منتشر شد که حجاب‌بانان دو سوی آن ایستاده بودند. کاربران در فضای مجازی از این تصویر با عنوان تونل وحشت نام بردند.