Search

دادبان

برای ناهید شیرپیشه

چه بسیارند زنانی که روزهای خود را در زندان سپری می‌کنند، زنانی که نماد شجاعت و پیروزی هستند و حتی میله‌های سرد و چهاردیواری زندان نیز نتوانسته صدای آنها را خاموش کند، یا خاطرشان را از یادها ببرد. 

یکی از آن زنان ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری است، معلمی آزاد‌اندیش که پس از کشته‌شدن پویا، دادخواهی برای او شده سرلوحه زندگی، ناهید شیرپیشه امروز اگر چه به زندان زنجان تبعید شده است اما در روز جهانی زن، خوب است نامش را صدا بزنیم.

طراح: اسد بیناخواهی