Search

دادبان

سازمان ملل متحد ۲۰ نوامبر یا ۲۹ آبان، را «روز جهانی کودک» نام‌گذاری کرده است.
خوب است در این روز یادی کنیم از کودکانی که پس از آبان ۹۸ یکی از عزیزان خود پدر و یا مادرشان را از دست دادند.