Search

دادبان

سال ۱۴۰۲ سال سختی برای همه مردم ایران به ویژه برای خانواده‌های دادخواه و زندانیان و قربانیان نقض حقوق بشر بوده است. در روزهای پایانی سال گذشته، مرکز مشاوره حقوقی دادبان با برگزاری اسپیسی با عنوان نقض حقوق بشرر در ایران با حضور خانواده‌های دادخواه و وکلای حقوق بشر، گذری داشته است بر موارد نقض حقوق بشر و همچنین تاکید بر این مساله که همچنان بسیاری از خانواده‌ّ‌ها و زندانیان در ایران نیاز به حمایت حقوقی و خبری دارند تا صدایشان به جامعه جهانی برسد.