Search

دادبان

برای شکایت از ماموران سه راه اصلی وجود دارد که شهروندان می‌توانند از طریق آن موارد تخلفات ماموران پلیس را گزارش و پیگیری کنند:

۱_ گزارش به سامانه بازرسی فراجا با شماره تلفن ۱۹۷.

۲_ گزارش به سامانه حفاظت اطلاعات فراجا با شماره تلفن ۱۱۶.

۳_ ثبت شکایت کیفری نزد مرجع قضایی.

فراموش نکنید مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ماموران انتظامی، «دادسرای نظامی» است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به دادسرای نظامی یا دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی شکایت خود از مامور متخلف را ثبت کنند.

توصیه دادبان این است که شهروندان به‌ویژه در موارد وقوع توهین و فحاشی یا ضرب‌و‌شتم افراد توسط ماموران پلیس، علاوه بر گزارش به سامانه بازرسی فراجا، اقدام به ثبت شکایت نزد مرجع قضایی کنند و حتما شکایت خود را رسانه‌ای کنند.

دادبان همواره و همیشه شهروندان را به شکایت از ماموران متخلف پلیس تشویق کرده و همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کند که شهروندان در صورت مواجهه با مامورانی که حقوق شهروندی آن‌ها را نقض می‌کنند اقدام به دادخواهی کنند.

چرا که گزارش تخلف ماموران انتظامی سبب افزایش فشار افکار عمومی بر این نهاد به واسطه رسانه‌ای‌شدن گزارش‌ها و پاسخ‌گوکردن آن در برابر نقض حقوق شهروندان خواهد شد. ضمن اینکه دستگاه قضایی قانونا موظف به رسیدگی به شکایت شهروندان از ضابطان قضایی است.