Search

دادبان


● برای حفظ امنیت ارتباطات و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها از رمزگذاری end-to-end استفاده کنید.

● اطمینان حاصل کنید که ابزارهای ارتباطی (مثل پیام‌رسان‌ها) و سرویس‌های ایمیل شما از سیستم رمزگذاری استفاده می‌کنند.