Search

دادبان

بر اساس قوانین موضوعه در ایران، مرجع قانونی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات ماموران پلیس در حین خدمت، دادسرا و دادگاه نظامی محل وقوع تخلف است. 

شهروندان حتی می‌توانند صرفا با حضور در یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا ورود مستقیم به سامانه ثنا، شکایت خود از ماموران پلیس را ثبت کنند. این شکایت به صورت خودکار به مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد.

شهروندان همچنین می‌توانند مستقیما با مراجعه به دادسرای محل وقوع تخلف نیز شکایت خود را ثبت کنند.

توصیه دادبان این است که شهروندان علاوه بر ثبت شکایت رسمی نزد مرجع قضایی، تخلف رخ داده را به سامانه بازرسی فراجا گزارش داده و حتما شکایت خود را رسانه‌ای کنند