Search

دادبان


چگونگی مواجهه و واکنش با اقدام غیر قانونی ماموران پلیس در خیابان برای توقیف خودروی شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، یکی دیگر از چالش‌های اساسی شهروندان در سال گذشته بوده است.

در پاسخ به این سوال باید گفت توقیف خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی از اساس غیر قانونی است و هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که چنین مجوزی را به پلیس اعطا کرده باشد.

از این رو توصیه دادبان همواره این است که شهروندان تا حد امکان در برابر ماموران پلیسی که قصد توقیف خودرو به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی را دارند مقاومت کرده و اجازه توقیف خودرو را به پلیس ندهند.

شکی نیست که این مواجهه باید کاملا مسالمت‌آمیز و بدون توسط به خشونت انجام گیرد.

در اختیار قرار ندادن کلید خودرو، درخواست مشاهده حکم قضایی برای توقیف خودرو و اصرار بر آن، خودداری از تحویل دادن مدارک خودرو به مامور پلیس، اعلام صریح غیر قانونی بودن اقدام پلیس در توقیف خودرو و به ویژه پیش‌قدم نشدن برای تحویل داوطلبانه خودرو به پلیس در نتیجه دریافت پیامک از جمله اقداماتی است که شهروندان می‌توانند در چنین شرایطی انجام دهند.