Search

دادبان

علیرغم تکرار مداوم دادبان همچنان شماری از شهروندان در مواجهه با بازداشت عزیزان خود یا اعمال فشار بر عزیز زندانی خود، از اطلاع‌رسانی در این باره خودداری کرده و با نگرانی می‌پرسند که آیا اطلاع‌رسانی سبب بدتر شده پرونده یا وضعیت نخواهد شد؟

در پاسخ به این سوال باید و رفع نگرانی خانواده‌ها گفت هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که اطلاع‌رسانی درباره بازداشت یک فرد و جزییات مربوط به آن به ویژه زمانی که به صورت غیر قانونی و با دلایل واهی بازداشت شده باشد را ممنوع کرده باشد.

از سوی دیگر اطلاع‌رسانی نزدیکان فرد بازداشت‌شده درباره او، قانونا تاثیری در روند قضایی پرونده نداشته و سبب تشدید اتهامات یا افزایش مجازات نیز نخواهد شد.

در مقابل، اطلاع‌رسانی درباره بازداشت یک شهروند، امکان انکار بازداشت توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را به واسطه عمومی شدن آن از بین برده و از فرد بازداشتی در برابر خطرات احتمالی در این زمینه از جمله تداوم بازداشت غیر قانونی و ناپدیدسازی حفاظت می‌کند.

از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی سبب افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به زندانی و بازداشتی شده و می‌تواند فشار بر او را کاهش دهد.